Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

this is stupid, am I supposed to be impressed?
Tags: react
9731 8f71 500
Tags: ds awesome
Reposted fromNekoii Nekoii vianaich naich

June 18 2017

6835 f5a2 500
Tags: pl
Reposted fromidiod idiod viazelbekon zelbekon
3884 4ad5 500
i gotcha
Tags: react fit
3567 7059 500
Tags: piekne
Reposted fromqb qb
3659 30b4
Tags: piekne
Reposted fromqb qb
3789 dc4d 500
Reposted fromkelu kelu
3799 e520 500
Tags: pl
Reposted fromkelu kelu
https://www.youtube.com/watch?v=Tr6BMiHMPtI
also known as "Oni-chan Rhapsody"
3858 f312
Tags: cute
Reposted fromkelu kelu viamonogatari monogatari
3919 daac 500
Tags: cute
Reposted fromgainaxing gainaxing viamonogatari monogatari
9234 f246
Reposted fromgainaxing gainaxing viamonogatari monogatari
【IKZO】
Tags: webm am holyshit
Reposted bymonogatarixanthOhSnapzupkazproszkuslova
2150 b233
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viaOhSnap OhSnap
zacnej ekranizacyji waść zachciewa? NIGDY
Tags: react
2118 297d 500
Reposted fromtichga tichga viaExfeletes Exfeletes
8384 bf40 500
Tags: pl
Reposted fromkatsiu katsiu viaExfeletes Exfeletes
Tags: cute
Reposted frommachinae machinae viaseaweed seaweed
Ostatnio widziałem Todda Howarda na premierze jakiejś hitowej gry. Podochodzę do niego i mówię "Cześć Howard ty skurwysynu". A on tylko "Elo" i odwraca głowę. Sprzedałem mu blachę w potylicę i mówię "Słuchaj mnie bo nie kupię po raz szósty kolejnego portu Skyrima". Todzio coś tupnął, coś mruknął ale mówi "Dobra słucham ciebie cierpliwie, co masz mi do powiedzenia". "Dlaczego wciąż nie macie nic lepszego od New Vegas?" Todd powiedział do mnie "It just works" i założył sztuczne wąsy, po czym poszedł reklamować Fallouta 4.
Tags: vidya
Reposted fromkelu kelu
3371 1102 500
Tags: vidya
Reposted fromkelu kelu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl