Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2017

Tags: webm pl feel
Reposted fromxanth xanth

July 27 2017

WŁAŚNIE BYŁEM ŚWIADKIEM ROZCZAROWANIA TEJ DEKADY

Stoję na balkonie i ćmię sobie szluga, aż tu nagle do kosza na śmieci podlatuje gawron i jak nie zacznie rwać torebki ze środka, zapiera się nogami jak pojebany klapę sobie skrzydłem podtrzymuje, wysiłek godny jednej z 12 prac Herkulesa! 

No i tak szarpie się z tym koszem przez te dobre 3 minuty, aż w końcu jeb wyrwała, jest łup!!! 
No i rozpakowuje towar ze 'sreberka' zanurza dziób w tych 'pysznościach' aż tu nagle przychodzi smak... gówna. (bo to był kosz na psie gówna)
Stanął jak wryty i patrzy się w przestrzeń zdając sobie sprawę z tego, że teraz przez pół tygodnia wszystko mu będzie smakować tym gównem, bo przecież dzioba od środka se nie wyczyści.

KURWA MAĆ, ta klęska na tej ptasiej 'twarzy' wypaliła mi się już trwale w świadomości i jestem pewien, że będzie to ostatni obraz jaki zobaczę umierając i przeglądając flashbaki .........................

Tags: pl feel
Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viaUbik Ubik

July 26 2017

0508 882e 500
Tags: feel
Reposted fromfungi fungi viancms ncms

July 21 2017

5035 da8e 500
Tags: feel
Reposted fromkelu kelu

July 19 2017

Tags: webm feel epic
Reposted bySardionjanuschytrus
Tags: webm feel vidya
Reposted bySardionKciukWzupiedonotsendrequest
Tags: webm feel vidya pl
Tags: webm feel
Tags: webm feel
Reposted bySardionjanuschytrus
Tags: webm feel
Reposted byjanuschytrus januschytrus
Tags: webm feel stalker
Reposted byOhSnapSardionKciukWzupiekivlovjanuschytrustonietakv3bsoTenSigisZoonk11lubisztosukokulegarycha
Tags: webm feel
Reposted byOhSnapsuczniklubisztosukoinkwizytorstrzepykivlovshowmetherainbowjanuschytrusOhSnapZoonk11tonietakOhSnapkulegarycha
Tags: webm feel
Tags: webm feel
Reposted bySardion Sardion
Tags: webm feel
Reposted fromSardion Sardion viamangoe mangoe

July 10 2017

Tags: feel weg
Reposted fromfungi fungi viafilo86 filo86

June 27 2017

8463 2d65 500
Tags: feel
Reposted from1love1hope 1love1hope viamangoe mangoe

June 17 2017

June 06 2017

Tags: feel weg
Reposted fromfungi fungi viabardzosmaczny bardzosmaczny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl