Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

6986 474a
Tags: pl
Reposted fromlujek lujek viajanuschytrus januschytrus
//w klimacie jeśli ktoś ma okazję, żółty szlak Wąwozem Kraków przez Smoczą Jamę, zimą w Tatrach jest nieziemsko piękny, jak ten obrazek. Ale musi napierdolić po kolana bo inaczej to cukier puder aesthetics. Pierwsza rzecz która przychodzi mi do głowy oglądając tego webma to właśnie zima 2015 w Tatrach :D
Tags: react pl

September 20 2017

September 18 2017

September 16 2017

https://www.youtube.com/watch?v=TVZ9LTNSZE0
a jednak warto było czekać
Tags: webm pl holyshit
6821 6c10 500
Jak Ty możesz w ogóle nazywać się Polakiem?
Tags: pl
Reposted fromkelu kelu viaUbik Ubik

September 15 2017

4672 046f 500
z każdym nowym dniem jestem coraz bardziej dumny, że w życiu nie zjadłem kebaba
Tags: react pizza pl
Reposted byOhSnap OhSnap
8985 96ba 500
Tags: pl
Reposted fromproddy proddy viamangoe mangoe
2353 090e 500
Although very harsh somehow true
Tags: pl
Reposted fromUbik Ubik
2580 4ab2
Please, be respectful for other cultures.
Tags: pl
Reposted fromUbik Ubik viamangoe mangoe
3369 4b5e
Tags: react pl
Reposted byOhSnappenispenispenisloloipojaraWraithulekHypothermiawonderinterceptorxanthzupkazproszkuFate46slovaBooka

September 14 2017

4339 25c5 500
to jest jakaś popierdółka a nie hydra, czego was tam teraz uczą na polibudzie?
Tags: react pl
Reposted bypanpancernyprincess-carolynjanuschytrusmemesjaszLukasYorkoipojarawasnae
5176 5348 500
ten uczuć kiedy wszyscy w kraju biją się o świerzaki a ty robisz zakupy w Tesco :(
Tags: pl
Reposted fromUbik Ubik

September 13 2017

September 10 2017

September 08 2017

5020 9e96 500
Tags: pl
Reposted fromUbik Ubik

September 06 2017

8372 1e6c
Tags: pl
Reposted fromlujek lujek viamangoe mangoe
0878 32f9 500
Tags: pl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl