Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

here's a little fun task :^)
play this: https://www.youtube.com/watch?v=gtVirHikldA while reading this: http://tinyurl.com/jewfearthesamurai
Tags: react

July 18 2017

pal węgiel - płać myto
Tags: wisdom react
Reposted fromkelu kelu
So walmarts a cult? no surprise here
Tags: react

July 17 2017

July 11 2017

Pokeballs can't have wooden hinges?
Tags: react pk
5969 e2fe
Tags: react
Reposted byreactionthispartyisoverposiputtwilczaSoulPLcidiusswerhamsterckisbackslid0
the only thing that scares me is catching lice from them
Tags: react

July 03 2017

"anything more than a handful is a waste"
I have never read wiser words
Tags: react
Breivik terrorysta - owszem, ale Andreas Lubitz?
Mam też kilka zastrzeżeń do innych analogii. Brunon K., terrorysta, nie chciał zabijać przypadkowych ludzi - jak to było na koncertach, mostach itd. - lecz konkretną grupę, przedstawicieli władzy RP. No i ani Brunon, ani ten korwinista z Wrocławia nie zrobili tego w imię religii, no i żaden nie przysięgał wierności Państwu Watykańskiemu. Nota bene, religijność tych obu ludzi nie jest jakoś specjalnie znana i domniemywam, że nie miała związku z zamachami.
To, że zamachu dokonał muzułmanin, nie znaczy, że motywy zamachu miały charakter religijny. Tak samo, to że zamachu dokonał chrześcijanin, nie znaczy, że chrześcijaństwo było motywem zamachu. Ale, psiakrew, ostatnimi czasy zbyt często przedstawiciele jednej religii znacznie częściej dokonują zamachów niż wszystkie inne religie razem wzięte. I nie mówię wcale o zamachach w Europie, lecz na całym świecie.
Dla jasności: NIE zgadzam się, że "islam = terroryzm". Mój pogląd na to zagadnienie jest taki sam, jak pogląd Leszka Kołakowskiego na marksizm i jego zwyrodniałe, zbrodnicze formy (jak stalinizm, trockizm, maoizm, etc.). Oryginalna doktryna Marksa jako taka wprost do zbrodni nie nawołuje i do nich nie prowadzi, ale coś musi być "nie tak" w doktrynie samego Marksa, jeżeli wyłoniły się z niej tak liczne zbrodnicze systemy. I broń Boże nie twierdzę, że islam jest nienaprawialny. Być może potrzebuje on oświecenia tak samo jak chrześcijaństwo ostatnio je miało (i straciło przy tym swoje zęby).
Nie rozumiem użycia słowa "abstrakcyjny" w przypadku zagrożenia zamachów terrorystycznych. Jeżeli zagrożenie jest "abstrakcyjne" w tym samym znaczeniu co zagrożenie suszy na Biegunie Południowym, to w tym sensie zagrożenie w Polsce "abstrakcyjne" nie jest. W Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji jest dużo goręcej, a Polska jest krajem bezpiecznym i nic nie wskazuje, aby w niedalekiej przyszłości ktoś miałby wjechać w tłum ludzi głosząc jakieś hasła - w tym chyba sensie można mówić o pewnej "abstrakcyjności". Aczkolwiek - jeżeli Polsce nie grozi teraz niebezpieczeństwo, to trzeba postępować tak, aby nadal go unikać, a nie nie przejmować się nim.
BBC jest dla mnie skompromitowane przez headline o "syryjskim migrancie (który) zginął w niemieckim wybuchu". W sprawie niemieckich źródeł: po tym co Merkel planuje w związku z ograniczaniem mowy nienawiści i dość arbitralnym ustawieniem co jest mową nienawiści, byłbym sceptyczny (ale sceptyczny, nie nastawiony na "nie i chuj"). No i popisem rzetelności niemieckiej prasy było przykrywanie sprawy ze słynnym sylwestrem w Kolonii. A Guardian... ciężko mi traktować poważnie gazetę która martwi się i głowi nad kwestią czy kolonie na Marsie będą wolne od seksizmu. Większość z tych mediów często opisuje zamachowców lub ich współorganizatorów zamachów jako "Niemców", "Anglików", "Belgów".
Moi przyjaciele mieszkają od paru lat w Niemczech. W samym 2016 roku w promieniu 100 km od ich miejsca zamieszkania tamtejsza policja znalazła i rozwiązała 4 grupy terrorystyczne. Dobrze wiedzieć, że policja działa, ale to są cokolwiek niepokojące dane.
Przekazy medialne i wzmagają panikę i ją tonują, w zależności od mediów. To działa w obie strony. Jedni, jak TVPropaganda pompują ferment, a inne media uspokajają że zamachy terrorystyczne to część życia w wielkim mieście oraz nazywają to "incydentami terrorystycznymi" i pokazują spokojnych ludzi wybiegających z miejsca zamachu z kuflem piwa.
Widziałem wiele z Twoich wypowiedzi, i jakkolwiek nie można się z Tobą nie zgadzać w wielu kwestiach, widzę u Ciebie naprawdę dużo wrażliwości, na cudzą krzywdę, na nienawiść. To się ceni. Ale jest jedna rzecz, którą się pomija, dość nieczule: nawet jeżeli w wypadkach drogowych, smogu, etc. ginie więcej osób niż w zamachach, oraz nawet jeżeli te wszystkie wymienione przez Ciebie zjawiska wywołują więcej krzywd fizycznych niż zamachy, to można stwierdzić dwie rzeczy. Po pierwsze, nie wynika stąd, że nie powinno się działać przeciw zamachom, które ostatnimi czasy przybrały na sile. Po drugie, (zdaję sobie sprawę że to dość kontrowersyjna teza) mimo tych wszystkich krzywd, zostać zabitym w zamachu terrorystycznym (czy w ogóle, zostać zamordowanym) jest większym złem niż zginąć w wypadku, przez smog, etc. Oczywiście, i tu, i tam mamy do czynienia z przypadkową śmiercią. Ale w przypadku zamachów jest jeszcze czynnik wolicjonalny, ergo stricte moralny. Śmierć w wyniku zamachu jest rezultatem zamiaru pozbawienia innych życia, czego o smogu powiedzieć się nie da. Wypadków drogowych dokonują zazwyczaj ludzie nieodpowiedzialni, a nie źli. Natomiast zamach zawsze angażuje złą wolę, co czyni zamach zbrodnią, a przeto większym złem - "większym" w sensie "gorszym". A większe zło wymaga mocnej odpowiedzi (co nie znaczy że "mamy robić krucjatę przeciw muslimom" itp.).
Pardon za długi post, ale liczę że coś wniosłem do dyskusji, miłej soboty.
Tags: react wisdom
Reposted frompanpancerny panpancerny
around elves watch yourselves
Tags: react
Reposted byUbik Ubik

July 02 2017

Looks to me like the sign was made by the same shitlib who's taking the photo.
Tags: react
Reposted fromkelu kelu
6501 e7b8 500
CLANG
Tags: react berserk
Reposted byUbikekatierinaYggrySardion

June 26 2017

is this a meta social commentary about the enslavement of modern people via usury?
Tags: react
Reposted byjanuschytrus januschytrus

June 25 2017

Suicide Squad
Tags: react

June 24 2017

June 22 2017

1669 430e 500
Tags: react dn
Reposted bynaichjottoslargehamstercolliderstrzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl