Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 02 2017

lmao, proszę powiedz mi, że może robiłeś w eriksonie nad morzem? Te same symptomy co u mojego kumpla w zeszłej pracy. W sumie tak jest pewnie wszędzie ale mam historyjke.
Jakiś mega product overseer, >8lat w firmie, przy nim przeczytał jakiś raport i cytuję "ta firma chyli się ku upadkowi", spierdolił miesiąc później
Tags: react
more like @LisaWither
Tags: react
0998 d05f 500
Byblija, grzebałem w historii księdza Sauniera, i przeczytawszy o kompletnie sprzecznych tłumaczeniach tego fragmentu w różnych wersjach, spodobał mi się. A stąd ino już krok do nagłówka :^
płytę właśnie zarzuciłem w tle, podoba się, smacznego
Tags: react pl
Reposted byUbiktishka
0377 01fc 500
that's actually a pretty good photo
Tags: react pl
Reposted byEwkaLoLpanpancernyChlebekbiauekxanthiamdreamergaboradwokatdiablaTamahlarisogketasylopathTheYaibaFate46slovalovesweetsanybreathkarolsss
tell that to the dinosaurs
Tags: react
Reposted byOhSnap OhSnap
ja tam sie zesrałem ze śmiechu, no co ty
Tags: react
Reposted byUbikkelu
muh 6 gigabytes
Tags: react

July 30 2017

A co jak nie mieszkasz w Łodzi i masz klime w MPK?
Tags: react pl
Reposted byjanuschytrus januschytrus

July 27 2017

ebać sałate, wincyj pomidoru
Tags: react

July 25 2017

July 23 2017

7412 3640 500
lmao
Tags: react
Reposted byUbikkelusucznikSardionpwgpotatoloverotheoristplinzynierxanthzupkazproszkurobintsxalzupacebulowajottosslovajulannthor7o

July 20 2017

shit man, I'm not used to those kind of praises, kinda blushed, and likewise
Tags: react
Reposted byOhSnap OhSnap
it's pretty good for diarrhea, and speedy weight loss if youre exercising along
Tags: react
3273 68b0 500
is this the transhuman utopia spergs are talking about?
Tags: react
Reposted byherrnett herrnett

July 19 2017

Tags: react webm am
Reposted bynaichfafnirscavearisockisback
Billy Insen, cool guy
Tags: react
Reposted byOhSnapnaich
2653 50a8
REMOVE JEDNA Z TYCH GŁUPICH BESTII
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Tags: react oc vidya pl
Reposted byrobints robints
here's a little fun task :^)
play this: https://www.youtube.com/watch?v=gtVirHikldA while reading this: http://tinyurl.com/jewfearthesamurai
Tags: react
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl