Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2013

8674 e140 500
Tags: am riichi truth
Reposted byTodeswalza Todeswalza
8662 9303 500
Tags: akagi riichi

July 31 2013

0396 9014 500
Tags: am riichi
Reposted bylefu lefu
0296 cfde 500
Tags: akagi riichi

May 12 2013

Reposted fromrikoneru rikoneru viaAQ AQ

February 03 2013

0284 b039 500
Tags: epic am riichi
Reposted bykrolikkneelingsolvesproblemscobra0503cellludekseiyzupkawolvenusakuromonimichhardkorweybaydoQudaciLukasYorkslovafretkaatomanmonkeyvaultTomred97HereNameDowdlesfrittatensuppe

January 25 2013

7142 0788 500
Widzicie tego skurwysyna? W czwartek zdobyłem mojego pierwszego Yakumana, offline, Tsumo, Daisangen, open riichi,  bez dory, 2 ukryte kany, Yakuman - 32K Ostatnie rozdanie(S-N) hanchana Washizu Mahjong(kamienie z czarnym znaczkiem byly widoczne dla przeciwnika) który ciagneliśmy z kumplem bodajże od października 2012- graliśmy na 30K punktów wstępnych, przegrywałem 25 200 - 34 800 przed rozdaniem. Wygrałem 57 200 - 2 800 na koniec!! Legendarna partia jak dla mnie, graliśmy sinosuidalnie, raz miałem nawet 1 800 punktów, a ze 4 razy honba większa od 3...

December 27 2012

7149 ef94 500
now I'm pretty fucking jealous, you have an awesome friend there

December 23 2012

2174 6705
Tags: akagi gif oc riichi
     
Tags: akagi riichi

      

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl