Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2018

5577 82e1
Tags: truth
Reposted fromfungi fungi viamangoe mangoe
Tags: truth
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamangoe mangoe

February 10 2018

6969 ab30
Tags: truth
Reposted fromMtsen Mtsen viaxanth xanth

January 27 2018

Tags: vidya truth
Reposted frominzynier inzynier viapedosoup pedosoup

January 23 2018

There's always a few, and always with a guy. That's what I meant by proxy, alpha partner/parent's hobby/lifestyle oozes out into the sub one, that's pretty normal.
Fucked up ones are a product of some pent up urges, undealt with alone
Tags: react truth

January 13 2018

6322 f48e 500
Tags: truth am
Reposted fromkelu kelu

January 06 2018

7560 2830
Tags: ddlc truth
Reposted fromddlc ddlc viabardzosmaczny bardzosmaczny

January 05 2018

9470 66a4 500
Tags: truth
Reposted frompffft pffft viaUbik Ubik

December 30 2017

8852 bc18 500
Tags: truth
Reposted fromkelu kelu

December 29 2017

8722 89a7 500
Tags: truth
Reposted fromnadmiarweny nadmiarweny viamangoe mangoe

December 25 2017

2688 fca9 500
Tags: truth cute
Reposted fromFero Fero vianaich naich

December 19 2017

9824 dda4

hurtndetached:

Pretty much what I’m down to

Tags: truth

December 06 2017

8128 324a 500
Tags: truth
Reposted fromnaich naich viafafnirscave fafnirscave

November 30 2017

>kiedy za dzieciaka tak ci sie spodobała bajka, że wystrugałeś sobie miecz, ozdobiłeś laserem spod lupy i generalnie miałeś kupę zabawy z nim, i wnuk sąsiada ci go zajebał więc obiłeś mu jaja z buta jak pan Bóg przykazał, zostawiłeś na dnie wyschniętego stawu jak w jakieś reinterpretacji Gwiezdnych Wojen Kenobi Anakina(który to film jeszcze nie miał premiery) gdzie leżał przynajmniej bite pół godziny i dowiadujesz się 13 lat później, że ma raka jąder i to twoja wina więc spierdalasz na drugi koniec kraju, odcinasz się od wszelkich medii społecznościowych nowoczesnego świata i wszędzie chodzisz paranoicznie z oczami na karku czy aby nie nasłał na ciebie płatnych wpierdalatorów jako zemsty, bo ty byś tak zrobił na jego miejscu, i powoli zanurzasz się w alkoholizmie, a w międzyczasie żydzi metodycznie rozpierdalają świat i większość instancji które cokolwiek coś znaczą jest albo skorumpowana albo zindoktrynowana albo zsubwertowana
TATAKAU KOTO GA IKIRUUUUU~~
Tags: webm am truth pl
Reposted bypanpancerny panpancerny
0980 390a 500
przez to gówno stałem się jebanym weebem [`]
Tags: react pl truth

November 20 2017

1724 1edf
Tags: truth

November 19 2017

6612 4388
Tags: truth
Reposted frommemysoupandi memysoupandi viamangoe mangoe

November 16 2017

4158 eb2e
ift.tt
Tags: truth
Reposted fromfabrikk fabrikk viaUbik Ubik

November 15 2017

7827 0b81 500
this is the most unnerving thing I've seen in my entire life and I've done voluntaries in an asylum, graveyard afterstorm cleanups, high elevation industrial alpinism, and owned a cat for a year...
;_;
Tags: x truth
Reposted bynaichSardionUbikhurrashikajisobazupacebulowasebnerxanthzupkazproszkusucznikslovakordop856

November 06 2017

3317 bbd7 500
>tfw you're a polish conspiratard shitposter and @gepsicanada befriends you on austrian microblog anime porn site
#barszcz.pl
Tags: truth iw
Reposted bymangoev2pxTamahl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl