Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

June 18 2017

Ostatnio widziałem Todda Howarda na premierze jakiejś hitowej gry. Podochodzę do niego i mówię "Cześć Howard ty skurwysynu". A on tylko "Elo" i odwraca głowę. Sprzedałem mu blachę w potylicę i mówię "Słuchaj mnie bo nie kupię po raz szósty kolejnego portu Skyrima". Todzio coś tupnął, coś mruknął ale mówi "Dobra słucham ciebie cierpliwie, co masz mi do powiedzenia". "Dlaczego wciąż nie macie nic lepszego od New Vegas?" Todd powiedział do mnie "It just works" i założył sztuczne wąsy, po czym poszedł reklamować Fallouta 4.
Tags: vidya
Reposted fromkelu kelu
3371 1102 500
Tags: vidya
Reposted fromkelu kelu

June 17 2017

2790 a8b4 500
Tags: pl vidya
Reposted fromfungi fungi viaUbik Ubik
Tags: vidya
Reposted fromFlau Flau viafafnirscave fafnirscave
https://www.youtube.com/watch?v=uQ-XcWCDfmE
I wait for this shit from crowbcat every year; check the description for Devolver Digital Press Conference link
Tags: vidya webm
Reposted bymangoexanthOhSnapnaichSardionExfeletes

June 16 2017

1394 b875 500
Reposted fromproddy proddy viakelu kelu

June 12 2017

Play fullscreen
pretty good water 7:30, excellent tbh
Tags: vidya

June 11 2017

Tags: me vidya wisdom
Reposted fromSardion Sardion

June 09 2017

0546 a125 500
Tags: vidya
Reposted fromvolldost volldost viafafnirscave fafnirscave
Tags: webm ds vidya
Reposted fromSardion Sardion viamangoe mangoe

June 07 2017

4511 c9ad 500
Tags: vidya
Reposted fromqb qb
Play fullscreen
Tags: vidya
Reposted byzachlanny zachlanny

June 03 2017

Tags: vidya
Reposted fromfungi fungi
3784 bcb4

pepsimangb:

Kojima is a scary man when it comes to his English. He knows just enough to be a real danger to himself and others. It’s a thing of beauty.

Tags: vidya
Reposted fromhiorion hiorion viamangoe mangoe

June 01 2017

0000 a338 500
Tags: vidya tes
Reposted fromkelu kelu viaUbik Ubik
3329 f6a4 500
Tags: pl science vidya
Reposted fromkelu kelu viaUbik Ubik

May 29 2017

Tags: vidya
Reposted fromFlau Flau viaUbik Ubik

May 28 2017

Widzisz...kiedy tata Płotka bardzo kocha mamę Płotkę...
Tags: react pl vidya
8259 08d2
vabank
Tags: pl vidya
Reposted frompankamien pankamien viaSardion Sardion
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl